For English, read below.

Het plan

In Eindhoven, op de strook ten oosten van het Stationsplein tot aan de Dommel waar ooit het postkantoor stond, ontstaat een nieuw stukje stad met de naam Lichthoven. Lichthoven bestaat uit twee ontwikkelingen - fase 1 en fase 2. AM is eigenaar en ontwikkelaar van fase 1. Dit is het gebied tussen Stationsplein en het openbare parkeerterrein van de gemeente Eindhoven. Fase 2 ligt ten oosten van fase 1. Deze locatie wordt door Edge Technologies ontwikkeld en valt dus buiten de plannen die wij op deze website toelichten.

In 2017 is The Student Hotel opgeleverd. Dit is het eerste gebouw van Lichthoven fase 1. Naast The Student Hotel wil AM de komende jaren een kantoorgebouw (kavel A) en 2 woongebouwen (kavel C en D) ontwikkelen in een groen en autovrij openbaar tussengebied. Ondergronds komen parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen.

Het streven is om in de toekomst het riviertje de Gender weer terug te brengen in het straatbeeld. Deze komt dan te liggen aan de zuidkant van Lichthoven. Ten noorden grenst het plan aan het treinspoor. De hoge gebouwen langs dit spoor beschermen de gebouwen aan de Stationsweg en verder richting het zuiden tegen het geluid van het doorgaande verkeer.

Jan Willem Baijense - Architect
 

Stadsgids Mike Weerts vertelt over de grote veranderingen rondom Eindhoven Centraal

Video: Gemeente Eindhoven

 

Presentatie Kees Christiaanse

The plan

In Eindhoven, on the strip to the east of Stationsplein up to the river Dommel, where the post office once stood, a new part of the city will be created, called Lichthoven. Lichthoven comprises two developments – phase 1 and phase 2. AM is the owner and developer of phase 1, which concerns the area between Stationsplein and the public car park belonging to the City of Eindhoven. Phase 2 is situated to the east of phase 1. That location is being developed by Edge Technologies, so it is outside the scope of the plans detailed on this website.

The first building in Lichthoven phase 1, The Student Hotel, was completed in 2017. In the coming years, AM is planning to develop an office block (lot A) and 2 residential blocks (lots C and D) alongside The Student Hotel, in a green, pedestrian public space. There will be an underground parking garage for cars and bikes.

The aim for the future is to bring the river Gender back onto the street scene. It will be situated on the south side of Lichthoven. To the north, the plan borders on the railway line. The tall buildings alongside the tracks shield the buildings on Stationsweg and further south from traffic noise.