For English, read below

Aantrekkelijk wonen en werken in Lichthoven

In Eindhoven, op de strook ten oosten van het Stationsplein tot aan de Dommel waar ooit het postkantoor stond, ontstaat een nieuw stukje stad met de naam Lichthoven. Lichthoven bestaat uit twee ontwikkelingen - fase 1 en fase 2. AM is eigenaar en ontwikkelaar van fase 1. Dit is het gebied tussen Stationsplein en het openbare parkeerterrein van de gemeente Eindhoven. Door de centrale ligging biedt deze locatie veel kansen. Daarom wil AM hier de komende jaren een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkgebied ontwikkelen: Lichthoven Fase 1. Dit project bestaat uit een kantoorgebouw (kavel A) en twee woongebouwen (kavel C en D).

In gesprek met de buurt

Wij beseffen dat de ontwikkeling van dit nieuwe gebied een grote verandering is voor omwonenden en andere belanghebbenden. Via deze website willen we u informeren over onze plannen. Daarnaast organiseren wij twee bewonersavonden om de projecten toe te lichten. De ontwikkelaar en architect zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij zouden dit het liefst fysiek organiseren, maar wegens de geldende coronamaatregelen doen we dit online.

De eerste bijeenkomst was op dinsdag 17 november 2020 en ging met name over het kantoorgebouw (kavel A). Deze bijeenkomst vond plaats via een Livestream op YouTube en is hier terug te kijken. De tweede bijeenkomst vindt op donderdag 7 oktober 2021 plaats en gaat verder in op de twee woongebouwen.

Presentatie Kees Christiaanse

Locatie

Naar de locatie
Naar de locatie

Het Plan

Naar het Plan
 

Lichthoven: an attractive area to live and work

In Eindhoven, on the strip to the east of Stationsplein up to the river Dommel, where the post office once stood, a new part of the city will be created, called Lichthoven. Lichthoven comprises two developments – phase 1 and phase 2. AM is the owner and developer of phase 1, which concerns the area between Stationsplein and the public car park belonging to the City of Eindhoven. The central location of the area offers many opportunities. In view of this, AM is planning to develop it over the coming years into an attractive and sustainable area to live and work: Lichthoven Phase 1. The project comprises an office block (lot A) and two residential blocks (lots C and D).

Talking to the neighbourhood

We are aware that the development of this new area will involve a big change for people living in the neighbourhood and for other parties concerned. Through this website, we aim to provide you with information about our plans. We are also organising two online residents’ evenings, when we will explain the project further and listen to your questions. We would prefer to organize this physically, but due to the applicable corona measures, we do this online.

The first meeting took place on Tuesday 17 November and dealt mainly with the office block (lot A). This meeting took place on YouTube and can be viewed here. The second meeting will take place in early 2021 and will further discuss the two residential buildings.

Naar het Plan

Veelgestelde vragen

Naar Veelgestelde Vragen

Hoe kunnen wij helpen?

    Hoe groot zijn de woningen/ appartementen?

    Hoeveel woningen/appartementen komen er?

    Hoeveel verkeer wordt er extra verwacht?

    Hoe kan ik op de hoogte blijven van de plannen?

Naar Veelgestelde Vragen