For English, read below

Kavel C en D - Woningen

De gebouwen C en D zijn twee hoogwaardige en duurzame woongebouwen. Ze liggen aan de Stationsweg op loopafstand van het centrum en direct naast het station. Vanuit het Stationsplein gezien liggen deze gebouwen achter The Student Hotel en het kantoorgebouw (Kavel A). We zijn hier in de beginfase van de ontwikkeling.

In de voorlopige plannen komen in gebouw C en D samen 200 tot 250 woningen van ca. 40m2 tot ca. 200m2. Het is nog niet duidelijk of dit koop- en/of huurappartementen worden.

Gebouw C

Gebouw C wordt een woontoren van ca. 75 meter hoog. Dit is ongeveer even hoog als The Student Hotel. Het bestaat voor het grootste deel uit compacte en middelgrote appartementen. In de onderste lagen van het gebouw komen een aantal grote dubbelhoge appartementen met een eigen voordeur aan de binnentuin. Deze woningen zijn zeer geschikt voor een bedrijf aan huis. De balkons van de appartementen in de toren bevinden zich hoofdzakelijk aan de oost- en westzijde van het gebouw. Voor de kleinere appartementen komt er een collectieve buitenruimte. Ter hoogte van de onderste 6 bouwlagen wordt in de gevel gebruikgemaakt van hout. Tevens is er veel ruimte voor beplanting.

Gebouw D

Gebouw D is ca. 28 meter hoog en bestaat vooral uit ruimere appartementen. Op beide hoeken van de begane grond is mogelijk ruimte voor commerciële functies, zoals winkels en horeca. De balkons hebben per verdieping een andere positie. Dit geeft het gebouw een bijzondere uitstraling. Een bijkomend voordeel is dat de bestaande bomen voor het gebouw kunnen blijven staan.

Tijdelijk parkeerterrein

Na de sloop van het postkantoor is er op een deel van kavel C en D een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Deze blijft bestaan tot we gaan starten met de bouw van de woongebouwen C en D. Het is de verwachting dat dat niet eerder zal zijn dan begin 2022.

Mark Nellen - Projectontwikkelaar
 

Lots C and D - Homes

Buildings C and D are two high-quality, sustainable residential blocks. They are situated on Stationsweg, directly next to the station and at walking distance from the city centre. Looking from Stationsplein, these buildings are behind The Student Hotel and the office block (Lot A). We are still in the initial phase of this development.

In the provisional plans, buildings C and D will together comprise 200 to 250 homes, ranging in size from approx. 40m2 to approx. 200m2. It is not yet clear whether the flats will be for sale and/or for rent.

Building C

Building C is a residential tower that is approx. 75 metres in height. That is around the same height as The Student Hotel. It consists mainly of compact and medium-sized flats. On the lower levels of the building, there will be several large double-height flats with their own front door on the side of the enclosed garden. These flats would be ideally suited for home businesses. The balconies of the flats in the tower are situated mainly on the east and west sides of the building. There will be a collective outdoor space for the smaller flats. Wood will be used in the façade of the lower 6 levels of the building, and there is plenty of space for planting.

Building D

Building D is approx. 28 metres high and consists mainly of more spacious flats. On the two corners of the ground floor, there is space that could be used for commercial purposes, like shops and catering premises. The balconies are positioned differently on each floor. This gives the building a special appearance and has the added benefit of accommodating the existing trees in front of the building.

Temporary car park

After the demolition of the post office, a temporary car park was created on part of lots C and D. This will remain in place until we start the construction of the residential blocks C and D. Construction is not expected to start before the beginning of 2022.