omring je met de stad

Gemaakt voor
het Nieuwe Werken

Medewerkers van vandaag en morgen stellen andere eisen aan de omgeving waarin ze werken. Eisen die te maken hebben met bereikbaarheid en flexibiliteit. En vooral ook met mogelijkheden om hun baan en privé-activiteiten makkelijker, op een meer natuurlijke wijze te combineren.
De multifunctionele omgeving van Lichthoven is hier volledig op ingericht.

Lichthoven is bij uitstek ingericht op Het Nieuwe Werken.
De kantoorgebouwen zijn nagenoeg volledig vrij indeelbaar.
De gevels worden zodanig geconstrueerd dat de vloervelden zich op alle mogelijke wijzen laten invullen. Open kantoortuinen, flexibele werkplekken, afgesloten spreekkamers en stilteplekken waarbij alles mogelijk is.

Uiteraard veronderstelt Het Nieuwe Werken méér dan ruimtelijke flexibiliteit. Net zo noodzakelijk zijn glasvezelnetwerken, flexwerkplekken, coffeecorners en informele lounges waar collega’s en relaties elkaar ontmoeten. Lichthoven heeft het allemaal.